Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUSINESSCOM 

Al onze verkopen en leveringen geschieden volgens volgende voorwaarden (Zie pdf). Afwijkende voorwaarden en afspraken zijn slechts van toepassing, indien wij ons daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard.